Το Λύκειο Ιαλυσού στο πρόγραμμα Euroscola

 

     Το πρόγραμμα Euroscola διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση με σκοπό να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης και να εξοικειωθούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.  Στη διάρκεια του χρόνου διοργανώνονται πολλές τέτοιες ημερίδες, όπου συμμετέχουν περίπου 500 νέοι ηλικίας 16-18 ετών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του προγράμματος, οι μαθητές συναντώνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου ανταλάσσουν απόψεις και αποκτούν γνώσεις για την Ένωση μέσα από παιχνίδια. Έχουν επίσης την ευκαιρία να συναντήσουν και μέλη του Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις απορίες τους σχετικά με την Ευρώπη. Φέτος, στην ημερίδα που διοργανώνεται την Παρασκευή 7 Απριλίου συμμετέχει και το ΓΕΛ Ιαλυσού με τη  μαθήτρια Μουσάδη Δέσποινα.

17883984_10211074622454913_3496096681087578438_n.jpg