Σχολικό Έτος 2011-2012

Ο σύλλογος του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών κατά ζώνες και αφού ενημερώθηκε από τους ενδιαφερόμενους καθηγητές για τα προτεινόμενα θέματα ενέκρινε τα παρακάτω:

Α? Τετράμηνο

Για την Α? τάξη

ΕΕΑ1: «Η ένατη τέχνη ?(κόμιξ)» με επιβλέπουσες τις καθηγήτριες κ. Μπέκου Αναστασία, Αγγλικής Γλώσσας και κ. Κλωνάρη Νίκη, οικονομολόγο, από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ2«Στοιχεία παραδοσιακής και αστικής αρχιτεκτονικής σε οικίες της Ιαλυσού» με επιβλέποντες τους καθηγητές κ. Σαλιάρη Δημήτριο, φιλόλογο και κ.Βασιλάκη Κυριάκο, τεχνόλογο από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ3: «Συναισθηματική νοημοσύνη και διαπροσωπικές σχέσεις εφήβων σε περιπτώσεις σχολικού εκοβισμού»  με επιβλέπουσες τις καθηγήτριες κ. Αφεντούλη Ειρήνη, πληροφορικής και κ. Κιούση Δήμητρα, φιλόλογο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

ΕΕΑ4: «Τα μυστήρια της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία»  με επιβλέποντες την καθηγήτρια κ. Λουλούς Ιωάννα, θεόλογο και τον καθηγητή κ. Ταυρόπουλος Ιωάννη, φιλόλογο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΑ5: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»  με επιβλέποντα τον καθηγήτή κ. Παπαχρήστο Ηλία, βιολόγο από τον κύκλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

Για τo Β? τετράμηνο

ΕΕΑ1: «Κόμιξ (Χαρακτήρες, στερεότυπα, αφήγηση,γλώσσα & μεταφράσεις» με επιβλέπουσες τις καθηγήτριες κ. Μπέκου Αναστασία, Αγγλικής Γλώσσας και κ. Κλωνάρη Νίκη, οικονομολόγο, από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ2: «Η Δωρική Εξάπολη στη Ρόδο -Το παράδειγμα της» με επιβλέποντες τους καθηγητές κ. Σαλιάρη Δημήτριο, φιλόλογο και την καθηγήτρια Κιούση Δήμητρα από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ3 «Το τελετουργικό της προσευχής και οι αντιλήψεις γι'αυτό»  με επιβλέποντες την καθηγήτρια κ. Λουλούς Ιωάννα, θεόλογο και τον καθηγητή κ. Ταυρόπουλος Ιωάννη, φιλόλογο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΑ4«Η επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην ψυχολογία και την απόδοση των μαθητών»  με επιβλέποντες την καθηγήτρια κ. Αφεντούλη Ειρήνη, Πληροφορικής και τον  κ. Βασιλάκή Κυριάκο , Τεχνολόγο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

ΕΕΑ5«Ο κύκλος του νερού»  με επιβλέποντα τον καθηγήτή κ. Παπαχρήστο Ηλία, βιολόγο από τον κύκλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».