Σχολικό Έτος 2012-2013

Ο σύλλογος του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών κατά ζώνες και αφού ενημερώθηκε από τους ενδιαφερόμενους καθηγητές για τα προτεινόμενα θέματα ενέκρινε τα παρακάτω:

Για την Α? τάξη

ΕΕΑ1: «Σύγχρονοι έφηβοι, μια προσέγγιση της εφηβείας» με επιβλέποντα τον καθηγητή Καραγιώργο Θεόδωρο, αγγλικής γλώσσας και Κούτρη Θεόδωρο, πληροφορικής, από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΑ2: «η εκπαίδευση μέσα από τον κινηματογράφο» με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Πετσαλάκη Μαρία, βιολόγο, από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ3: «Εθισμός στην εφηβική ηλικία»  με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Πετσαλάκη Μαρία, βιολόγο, από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

 

Για την Β? τάξη

ΕΕΒ1: «Φύλα, στερεοτυπικές αντιλήψεις και ιδεολογία στον ελληνικό κινηματογράφο» από τον κύκλο «Τέχνη και πολιτισμός» με επιβλέποντες καθηγητές Παρμπή Κωνσταντίνα ,φιλόλογο και Κοσμά Αντώνιο, φιλόλογο.

ΕΕΒ2: «Η διατροφή στο νησί της Ρόδου» με επιβλέποντες τους καθηγητές Αφεντούλη Ειρήνη, Πληροφορικής και Σαλιάρη Δημήτριο , Φιλόλογο από τον κύκλο «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»

ΕΕΒ3: «Ρόδος: Μια λαογραφική θεώρηση» με επιβλέποντες τους καθηγητές Καραγεώργο Θεόδωρο, αγγλικής γλώσσας και Κούτρη Θεόδωρο, πληροφορικής από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΒ4: «Από το βιβλίο στη μικρή και μεγάλη οθόνη»με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Αφεντούλη Ειρήνη, Πληροφορικής, και Κιούση Δήμητρα, φιλόλογο  από τον κύκλο «Τέχνη και πολιτισμός»