Σχολικό Έτος 2015-2016

Ο σύλλογος αποφάσισε την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών κατά ζώνες κι αφού ενημερώθηκε από τους ενδιαφερόμενους καθηγητές για τα προτεινόμενα θέματα, ενέκρινε τα παρακάτω:

 

Για την Α' τάξη

Ε.Ε.Α1: «Η γοητεία της αυταπάτης» με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Σουρλή Ιωάννη από το κύκλο «Τέχνη και πολιτισμός».

Ε.Ε.Α2: «Ολυμπιακά αθλήματα» με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Δοξάκη Δημήτριο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Ε.Ε.Α3: « Σχολικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό» με επιβλέπουσα την κ. Αφεντούλη Ειρήνη από τον κύκλο «Τεχνολογία και Ανάπτυξη».

Ε.Ε.Α4« Επικοινωνόντας με την Ελληνικη Νοηματική Γλώσσα» με επιβλέπουσα την κ. Μαυρίδου Κατερίνα από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Για την Β' τάξη

Ε.Ε.Β1: «Κανόνες επιβίωσης» με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Δοξάκη Δημήτριο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Ε.Ε.Β2: «Φωτογραφίζοντας τον τόπο μου» με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Αγγελίδη Χριστίνα από τον κύκλο «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη».

Ε.Ε.Β3: «Ρόδος-το νησί των ιπποτών» με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Παπανικολάου Θεανώ από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Ε.Ε.Β4: «Ο εθελοντισμός και ο ρόλος του στη Ρόδο»με επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Τσέκου Βασιλική από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».