Σχολικό Έτος 2013-2014

Ο σύλλογος του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών κατά ζώνες και αφού ενημερώθηκε από τους ενδιαφερόμενους καθηγητές για τα προτεινόμενα θέματα ενέκρινε τα παρακάτω:

Για την Α? τάξη

ΕΕΑ1: «Μουσικά Περάσματα » με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Τσέκου Βασιλική ,Θεολόγο από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ2«Ορθή χρήση τηλεπικοινωνιακών συσκευών και ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο» με επιβλέποντα τον καθηγητή Στεργενάκη Μιχάλη ,καθηγητή Πληροφορικής, από τον κύκλο «Τεχνολογία και Ανάπτυξη»

ΕΕΑ3: «Ιαλυσός  βιώσιμη πόλη: προβλήματα ?προτάσεις»  με επιβλέποντα τον καθηγητή Βασιλάκη Κυριάκο, καθηγητής Τεχνολογίας  από τον κύκλο «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»

ΕΕΑ4: «Ολυμπιακοί Αγώνες : αρχαία και σύγχρονα αγωνίσματα" με επιβλέποντα  τον καθηγητή Δοξάκη Δημήτριο, καθηγητή Φυσικής Αγωγής από τον κύκλο «Αθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Για την Β? τάξη

ΕΕΒ1: «Εφηβεία ? Εξαρτήσεις ,ανεξαρτησία, αυτοεξάρτηση» με επιβλέπουσα την καθηγήτρια  Τσέκου Βασιλική, Θεολόγο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΒ2: «Θεατρικό Εργαστήρι» με επιβλέποντα τον καθηγητή Σουρλή Ιωάννη , καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΒ3: «Δημιουργία μαθητικής πύλης με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομενων» με επιβλέποντα τον καθηγητή Στεργενάκη Μιχάλη, καθηγητή Πληροφορικής από τον κύκλο «Τεχνολογία και Ανάπτυξη»