Αίθριο
Γραφείο Δ/νσης
Γραφείο Δ/νσης
Προαύλιος χώρος συγκέντρωσης
Αίθουσα Διδασκαλίας
Γραφείο Καθηγητών
Βιβλιοθήκη
Αίθριο
Χώρος στάθμευσης

Δύο λόγια για την ιστορία του σχολείου μας. Το ΓΕΛ Ιαλυσού ιδρύθηκε το 1986 και μέχρι το 2003 λειτούργησε στις παλιές του εγκαταστάσεις. Το 2004 μετακόμισε σε ένα σύγχρονο κτήριο με προδιαγραφές βιοκλιματικού σχολείου.