Ερευνητικές Εργασίες Σχολικού Έτους 2018-19

Οι Ερευνητικές Εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας κατά το Σχολικό Έτος 2018-19 σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων είναι:

Α΄Τάξη

Ε.Ε.Α1 «Παίζω και μαθαίνω» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ.Δοξάκη Δημήτριο από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Ε.Ε.Α2 «Κόμικς» με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ.Λίτινα Αουρόρα από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός».

Ε.Ε.Α3 «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς» με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Θεοδοσιάδου Ελένη από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός».

Ε.Ε.Α4 «Η συμβολή της τέχνης στην προστασία του περιβάλλοντος» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Θεολόγο Χρήστο από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός».

Β΄Τάξη

Ε.Ε.Β1 «Αξιοποιώντας τις παραστατικές τέχνες στη διδασκαλία» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Θεολόγο Χρήστο από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός».

Ε.Ε.Β2 «Εθισμοί από ουσίες στην εφηβεία» με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Τσέκου Βασιλική από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Ε.Ε.Β3 «Η συμβολή της ρομποτικής στην ιατρική» με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Αγγελίδη Χριστίνα από τον κύκλο «Τεχνολογία και Ανάπτυξη».

Ε.Ε.Β4 «Εξαρτήσεις» με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Θεοδοσιάδου Ελένη από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».