Ετικέτα Σχολείου eTwinning (2)

awarded-etwinning-school-labelΣας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας κατόπιν αιτήσεως μας και αφού πληρούσε τα κριτήρια, βραβεύτηκε με τη Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2019-2020, ως αναγνώριση τoυ έργου που γίνεται σε σχολικό επίπεδο στο πλαίσιο του eTwinning. Με τη βράβευση αυτή το σχολείο μας μαζί με τα άλλα σχολεία που έχουν βραβευτεί πανευρωπαϊκά αναγνωρίζεται ως ηγέτης  στον τομέα της ψηφιακής πράξης, στην πρακτική της ψηφιακής ασφάλειας, στις καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στην προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης του προσωπικού και στην προώθηση συνεργατικών μαθησιακών πρακτικών με το προσωπικό και τους μαθητές τόσο του ίδιου του σχολείου όσο και άλλων ευρωπαϊκών σχολείων συνεργασίας. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο σχολείο να μπορεί να επιδεικνύει την Ετικέτα Σχολείου eTwinning σε όλα τα προωθητικά και ενημερωτικά υλικά του.

      Τα βραβευμένα σχολεία με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning θα προβληθούν σημαντικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχηματίζοντας ένα δίκτυο σχολείων που θα παίξουν ηγετικό ρόλο στην περαιτέρω διαμόρφωση και εξέλιξη του eTwinning . Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών θα έχουν τη δυνατότητα να προσκαλούνται σε προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.