Ερευνητικές Εργασίες Σχ.Έτους 2017-18

Ερευνητικές εργασίες Σχ. Έτους 2017-18

Οι Ερευνητικές εργασίες που θα υλοποιηθούν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος    2017-18 σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων είναι:

Α΄ Τάξη

Ε.Ε.Α1 ' "Η σκια πίσω σου "Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία" ' με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Μπαντελά Κατερίνα από τον κύκλο "Ανθωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες".

Ε.Ε.Α2 "Μηχανισμός των Αντικυθήρων" με επιβλέποντα καθηγητή κ.Στεργενάκη Μιχάλη από τον κύκλο "Τεχνολογία και Ανάπτυξη".

Ε.Ε.Α3 " Κόμικς-Εικονογραφημένη ιστορία" με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Λίτινα Αουρόρα από τον κύκλο "Τέχνη και Πολιτισμός".

Ε.Ε.Α4 " Γνωρίζοντας τα επαγγέλματα που χάνονται" με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ.Μαστοράκου Παναγούλα από τον κύκλο "Ανθωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες".

Β΄Τάξη

Ε.Ε.Β1 "Παίζω και Μαθαίνω-Ομάδα φαντασίας" με επιβλέποντα καθηγητή τον κ.Δοξάκη Δημήτρη από τον κύκλο "Ανθωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες".

Ε.Ε.Β2 "Ταξίδι στο Μικρόκοσμο" με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ.Αγγελίδη Χριστίνα από τον κύκλο "Τεχνολογία και Ανάπτυξη".

Ε.Ε.Β3 "Η μηχανή ENIGMA και ο αποκωδικοποιητής του A.Turingμε επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Στεργενάκη Μιχάλη "Τεχνολογία και Ανάπτυξη".

Ε.Ε.Β4 "Μουσική του χθες ως τον 21ο αιώνα" με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Λίτινα Αουρόρα από τον κύκλο "Τέχνη και Πολιτισμός"