Σχολικό Έτος 2014-2015

Ο σύλλογος του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών κατά ζώνες και αφού ενημερώθηκε από τους ενδιαφερόμενους καθηγητές για τα προτεινόμενα θέματα ενέκρινε τα παρακάτω:

Για την Α' τάξη

ΕΕΑ1: «Ολυμπιακοί Αγώνες» με επιβλέποντα τον καθηγητή Δοξάκη Δημήτριο, καθηγητή  Φυσικής Αγωγής, από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΑ2: «Ψηφιακό Περιοδικό ? Το Τελευταίο Θρανίο» με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Αφεντούλη Ειρήνη, Πληροφορικής, από τον κύκλο «Τεχνολογία και Ανάπτυξη»

ΕΕΑ3: «Zeitgeist» Μια φωτογραφική αναφορά στο μεταπολεμικό κόσμο με επιβλέποντα τον καθηγητή Σουρλή Ιωάννη, Αγγλικής Γλώσσας, από τον κύκλο «Τέχνη και Πολιτισμός»

ΕΕΑ4: «Το σκοτεινό δωμάτιο»- Πειράματα Ψυχολογίας  με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Μπαντελά Κατερίνα, Φιλόλογο, από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

 

Για την Β? τάξη

ΕΕΒ1: «Ντόπινγκ» με επιβλέποντα τον καθηγητή Δοξάκη Δημήτριο, Φυσικής Αγωγής, από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΒ2: «Αρχαίοι Έλληνες Μαθηματικοί» με επιβλέποντα τον καθηγητή Σταματιάδη Ποθητό, Μαθηματικό από τον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»

ΕΕΒ3: «Λόφος της Φιλερήμου»: πολιτισμός, θρησκεία, περιβάλλον με επιβλέποντα τον καθηγητή Στεργενάκη Μιχάλη, Πληροφορικής, από τον κύκλο «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»

ΕΕΒ4: «Μια εικόνα χίλιες λέξεις»: Ψηφιακή αφήγηση, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Αφεντούλη Ειρήνη, Πληροφορικής, από τον κύκλο «Τεχνολογία και Ανάπτυξη»