Αίθριο
Γραφείο Δ/νσης
Γραφείο Δ/νσης
Προαύλιος χώρος συγκέντρωσης
Αίθουσα Διδασκαλίας
Γραφείο Καθηγητών
Βιβλιοθήκη
Αίθριο
Χώρος στάθμευσης