Ωράριο Λειτουργίας

Το Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου μας συμπεριλαμβανομένων των ωρών Διδασκαλίας και των Διαλειμμάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Ώρα Διδασκαλίας - Διάλειμμα

Διάρκεια

1η ΩΡΑ

8:10?8:55

1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

8:55 - 9:00

2η ΩΡΑ

9:00 - 9:45

2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

9:45 - 9:55

3η ΩΡΑ

9:55 - 10:40

3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:40 - 10:50

4η ΩΡΑ

10:50 - 11:35

4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:35? 11:45

5η ΩΡΑ

11:45 - 12:25

5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:25 - 12:30

6η ΩΡΑ

12:30 - 13:10

6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:10- 13:15

7η ΩΡΑ

13:15? 13:50