Εσωτερικός κανονισμος λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΔΔΕ Δωδεκανήσου

 

Κωδικός Σχολείου(ΥΠΑΙΘ)

1051080

     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα του Σχολείου

Πάροδος Δημοκρατίας

Τηλέφωνα

2241093089

 

2241091699

email

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα

http://lyk-ialys.dod.sch.gr

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

Μπούτης Μιχαήλ

Υποδιευθυντής

Τυρίκος Δημήτριος

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Τερζάκη Ελευθερία


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο χώρο πρόσληψης της γνώσης, αλλά καλλιέργειας κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων και παιδείας. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον  αναπτύσσονται ποικίλες σχέσεις, που προετοιμάζουν τους/τις μαθητές/τριες  για την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων αυτών που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, σύμφωνα με συγκεκριμένες αξίες και παιδαγωγικές αρχές, που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του σύγχρονου δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολείου. Τέτοιες αξίες, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ανοχή, η αλληλεγγύη, μπορούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, αρμονικές συνθήκες εργασίας για όλους και όλες και, κατά συνέπεια, την επιτυχή έκβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας η τήρηση των παρακάτω κανόνων, που θα συμβάλλει και στην εμπέδωση των αντίστοιχων αξιών.

1. Λειτουργία του Σχολείου

Ι. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η 1η διδακτική ώρα ξεκινάει στις 08.10 π.μ. και η λήξη της 7ης διδακτικής ώρας είναι 13.50.

II. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, μπαίνουν κανονικά στα τμήματα. Η καταχώρηση απουσίας είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/-τριών (ως τις 8:05 π.μ. το αργότερο) εξασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή του σχολικού μας προγράμματος. Η πρωινή συγκέντρωση στον αύλειο χώρο του σχολείου, πριν την έναρξη των μαθημάτων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής, στην οποία οφείλουμε όλοι να παριστάμεθα. Κατά τη διάρκειά της λαμβάνει χώρα η πρωινή προσευχή –στην οποία συμμετέχουν όσοι/ες το επιθυμούν, αλλά με τον απαραίτητο σεβασμό από κάθε παριστάμενο/η- και γίνονται οι ανακοινώσεις που αφορούν σε διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής και κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας οφείλει να γνωρίζει.

[4]

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο

Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.

Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.

ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του/της. Ο μαθητής/τρια παραλαμβάνει βεβαίωση από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή την οποία παραδίδει στον/ην απουσιολόγο του τμήματος. 

Τέλος, εάν κάποιος/α γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, είναι απαραίτητο να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

VI. Απουσίες μαθητών

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.

VII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 •     Ιστοσελίδας του Σχολείου.
 •   Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.τ.λ.
 •          Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 •     Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 •     Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.

2. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

 

Ι. Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωσή τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.

II. Σχολικοί χώροι

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές οφείλουν να:

 •    Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του.
 •    Μη ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους και να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
 •    Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι, όταν κάποιος μαθητής προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

III. Διάλειμμα

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει την αίθουσα,, διότι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Υπάρχει ειδικό σχέδιο διαλειμμάτων-αυλισμού σε περίπτωση βροχής.

 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.

IV. Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης∙ οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

 •    Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 •   Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 •     Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 •          Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
 •   Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση μέσων και εργαλείων διδασκαλίας, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση − διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Είναι αυτονόητο ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:

 •       Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
 •      Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους.
 •    Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
 •          Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια.
 •     Αποφεύγουν τις διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
 •     Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 •     Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.
 •     Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης
 •       Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 •         Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
 •     Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
 •     Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 •           Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 •           Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
 •           Συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.
 •        Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διαφορετικών μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και μέσω της αυτοεπιμόρφωσης.
 •    Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριων και τους/τις ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 •    Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς, ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

Οι μαθητές/μαθήτριες

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος και σεβασμό προς το εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους, τη σχολική περιουσία, καθώς και προς τη δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδους βία, λεκτική, σωματική, ψυχολογική ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:

 Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, σε κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

 •          Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
 •    Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 •     Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 •     Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 •          Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
 •          Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
 •   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
 •    Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ήρεμη, αρμονική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
 •    Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
 •   Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές, αλλά και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου, ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
  Διατηρούν τα βιβλία τους σε καλή κατάσταση. Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.
 •     Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
   •        Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με το άτομο με το οποίο έχουν τη διαφορά.
   •    Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
   •      Τελικό στάδιο πρέπει να αποτελεί η διευθέτηση του θέματος με την συμβολή του Διευθυντή και των γονέων.
   •   Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.

VΙ. Άλλα θέματα

Επισημαίνεται ότι:

 •        Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται.
 •   Τo κάπνισμα, το αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων.

VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:

προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης

 •        απαγόρευση της βίας
 •    δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό
 •    καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας
 •    προώθηση της συνεργατικής μάθησης
 •    σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή
 •    προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργατικής αντιμετώπισης των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.  Στο σχολείο μας λειτουργεί Ομάδα Διαμεσολάβησης, που λειτουργεί στην κατεύθυνση της πρόληψης και θεραπείας μη αποδεκτών συμπεριφορών.

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

VIII. Σχολικές Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις  υπάρχουσες γνώσεις τους και, κυρίως, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή. Έτσι, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτόν, το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επετειακών, μορφωτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

IX. Άλλα θέματα

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας

Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές ενδεχομένως φέρουν μαζί τους.

3. Πολιτική  Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Για θέματα εκτάκτων αναγκών τίθεται σε εφαρμογή το Μνημόνιο Φυσικών Καταστροφών, που έχει εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό από το Σχολείο μας και περιλαμβάνει σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, τα οποία είναι αναρτημένα σε εμφανή σημεία σε όλο το κτήριο. Σε σχέση με τα σχέδια αυτά πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας με τη συμμετοχή του συνόλου της σχολικής κοινότητας.

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο, βάσει προγράμματος που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.

II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

III. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους.

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

IV. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/τριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης− για να επιτύχει στην αποστολή του. Για τον λόγο αυτόν, θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία και την έμπρακτη υποστήριξη από όλους και όλες για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων του Κανονισμού, προσβλέποντας, πάντα, στην εμπέδωση των αξιών και των αρχών που τον διέπουν.

Ιαλυσός, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Διευθυντής

Μιχαήλ Μπούτης

 

 

Εγκρίνεται

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

(η οποία έχει την παιδαγωγική

ευθύνη του Σχολείου)

Καλαούζη Κωνσταντίνα

Ημερομηνία: …………………………………

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Έλληνας Κωνσταντίνος

Ημερομηνία: …………………………………….