Υπεύθυνοι τμημάτων

Σχολικό  έτος  2023-2024

Για να ενημερωθείτε για την πρόοδο και τις απουσίες των παιδιών σας απευθυνθείτε στους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων τους.

  • Α1 κ.Μπούρα Αγγελική
  • Α2 κ. Παρμπή Κων/να
  • Α3 κ. Πεζανάκης Νικος- Αντώνιος
  • Α4 κ. Μηνά Δέσποινα
  • Β1 κ. Παπαγαπητού Παναγιώτα
  • Β2 κ. Καλλιαντά Σωτηρία
  • Β3 κ. Βαξεβανάκη Λουκία
  • Β4 κ.Καμπουράκη Αντωνία-Ειρήνη
  • Γ1 κ. Πεταυράκη Μαρία
  • Γ2 κ. Τσέκου Βασιλική
  • Γ3 κ. Τριανταφύλλου Παρασκευή

  • Υπεύθυνοι  Σχολικής Ζωής

   κ. Τσέκου Βασιλική , & κ. Καμπουράκη Αντωνία-Ειρήνη