Υπεύθυνοι τμημάτων

Για να ενημερωθείτε για την πρόοδο και τις απουσίες των παιδιών σας απευθυνθείτε στους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων τους.

  • Α1 κ. Μαθιανάκης Δημήτριος
  • Α2 κ.Σαλιάρης Δημήτριος
  • Α3 κ.Αγγελίδη Χριστίνα
  • Α4 κ. Παρμπή Κωνσταντίνα
  • Β1 κ.Βαλλιανάτου Ελεάνα
  • Β2κ.Κιούση Δήμητρα
  • Β3 κ. Καράβατος Φίλιππος
  • Γ1 κ.Μπαντελά Κατερίνα
  • Γ2 κ.Τσέκου Βασιλική
  • Γ3 κ. Σουρλής Ιωάννης
  • Γ4 κ.Κεφαλάς Δημήτριος