Υπεύθυνοι τμημάτων

Σχολικό  έτος  2022-2023

Για να ενημερωθείτε για την πρόοδο και τις απουσίες των παιδιών σας απευθυνθείτε στους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων τους.

  • Α1 κ.Μπούρα Αγγελική
  • Α2 κ. Τσιάπος Απόστολος
  • Α3 κ. Ιντζέ Πολυξένη
  • Α4 κ. Καμπουράκη Αντωνία-Ειρήνη
  • Β1 κ. Γιώτη Κων/να
  • Β2 κ. Ματενόγλου Ευανθία
  • Β3 κ. Τριανταφύλλου Παρασκευή
  • Γ1 κ. Πεζανάκης Νίκος
  • Γ2 κ. Παπάζογλου Χαράλαμπος
  • Γ3 κ. Κεφαλάς Δημήτριος
   
  •        Υπεύθυνοι  Σχολικής Ζωής : κ. Τσέκου Βασιλική , κ. Καμπουράκη Αντωνία-Ειρήνη και κ. Πεζανάκης Νικόλαος