Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

 

Πρόεδρος: Μαλαματής Αντώνιος

Αντιπρόεδρος: Προίκα Πετρούλα

Γραμματέας: Κρητικού-Σαρρή Φωτεινή

Ταμίας : Νικολάου Σπυριδούλα

Μέλος: Σατραζάμη Ελένη