1η Συνάντηση

18/02/2022 και 22/02/2022

Ενημέρωση των υποψηφίων (νέων ) διαμεσολαβητών /-τριων  από τους /τις διαμεσολαβητές  /-τριες των προηγουμένων ετών, για τον ρόλο, τη σημασία και διαδικασία της Διαμεσολάβησης. .

2η Συνάντηση

24/02/2022

Προβληματισμός γύρω από την έννοια της σύγκρουσης. Συζήτηση για τα είδη συγκρούσεων και τις στρατηγικές επίλυσης τους. Ανάδειξη της αξίας των   συγκρούσεων. Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τις στρατηγικές επίλυσης τους   συγκρούσεων .

3η Συνάντηση

Εργαστήρι δημιουργίας οπτικού υλικού ( αφίσας και συννεφόλεξων ) από τους/τις διαμεσολαβητές/-τριες των προηγουμένων ετών με θέμα την αποτύπωση των βιωμάτων τους από την εμπειρία της συμμετοχής τους στην ομάδα Διαμεσολάβησης.

4η Συνάντηση

09/03/2022

Συμμετοχή της ομάδας των καθηγητριών της ομάδας Διαμεσολάβησης σε διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Σχολική Διαμεσολάβηση». Εισήγηση της συντονίστριας της ομάδας των καθηγητριών της ομάδας Διαμεσολάβησης κ. Β.Τσέκου , και παρουσίασης του οπτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής την 3η Συνάντηση από μαθητές /-τριες της ομάδας Διαμεσολάβησης.

5η Συνάντηση

11/03/2022

Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης. Τα στάδια , τα προβλήματα και ο στόχος της Διαμεσολάβησης. Εφαρμογή μεθόδων προετοιμασίας και έναρξης της διαδικασίας Διαμεσολάβησης με βιωματικές δραστηριότητες .

6η Συνάντηση

14/03/2022

Παρουσίαση των εργαλείων εφαρμογής της Διαμεσολάβησης. Αξιοποίηση των εργαλείων αυτών από μαθητές και μαθήτριες σε βιωματικό εργαστήριο.

7η Συνάντηση

23/03/2022

Βιωματικό εργαστήριο που οργανώθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Υγείας «ΔΙΟΔΟΣ » με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας (ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση ,συνεργασία, κλπ) από τα μέλη της ομάδας της Διαμεσολάβησης.  (1° μέρος )

8η Συνάντηση

30/03/2022

Βιωματικό εργαστήριο καλλιέργειας δεξιοτήτων επικοινωνίας( ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση ,συνεργασία ,κλπ) από τα μέλη της ομάδας της Διαμεσολάβησης το οποίο διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Υγείας «ΔΙΟΔΟΣ » . ( 2° μέρος )

9η Συνάντηση

05/04/2022

  • Δημιουργία ομάδων mentoring.
  • Οργάνωση συναντήσεων .
  • Συνάντηση μεντόρων με τα νέα μέλη της ομάδας διαμεσολάβησης για την μεταλαμπάδευση γνώσεων –εμπειριών .

Συντονιστική Ομάδα Διαμεσολάβησης Σχολική Χρονιά 2021-2022

  • Βασιλική Τσέκου       (ΠΕ01)
  • Ματενόγλου Ευανθία (ΠΕ02)
  • Κλωνάρη Νίκη          (ΠΕ80)
  • Αφεντούλη Ειρήνη    (ΠΕ86)