Βότανα

Σχολική Χρονιά: 2021-2022

Υπεύθυνοι καθηγητές: Κεφαλάς Δημήτριος - Φιλόλογος

                                  Τυρίκος Δημήτριος- Φιλόλογος

Συμμετέχουν 16 μαθητές/τριες