Σεβασμός στη διαφορετικότητα

Σχολική Χρονιά: 2021-2022

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ιντζέ Πολυξένη - Φιλόλογος

                                  

Συμμετέχουν 30 μαθητές/τριες