"Ο Σταυρός ως σύμβολο"

Σχολική Χρονιά: 2007-2008

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σουλούνιας Γεώργιος- Βιολόγος

                                Αφεντούλη Ειρήνη - Πληροφορικής

                                Λιακοπούλου Ευγενία - Πληροφορικής

Ομάδα μαθητών της Α' & Β' Λυκείου