"Θρησκευτικός τουρισμός στην Πάτμο"

Σχολικό Έτος 2018-19

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Τσέκου Βασιλική

                                  Κλωνάρη Νίκη

                                  Μπαντουβάκη Ολυμπία

Ομάδα 30 μαθητών/-τριων