Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Δημιουργός
Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και 24 Δεκεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας». 24 Δεκεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκ 04 Δεκεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
ΦΕΚ 539 Συντελεστές Βαρύτητας 04 Δεκεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022 02 Δεκεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30 Νοεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
Εκλογές Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Ιαλυσού 30 Νοεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την ΓΕΛ Ιαλυσού
Eγκύκλιος Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 26 Νοεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022 07 Νοεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη
Edupass 02 Νοεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Ειρήνη Αφεντούλη

Υποκατηγορίες