Η ανάθεση των μετακινησεων των μαθητών /τριων λυκείου για εκδρομές μετά την αξιολόγηση των προσφορών αποφασιστήκε να δοθεί στο πρακτορείο PSG TRAVEL VIP TRANSFERS.