Η ανάθεση της εκπαιδευτικής  εκδρομής της Γ τάξης του Λυκείου μετά την αξιολόγηση των προσφορών αποφασιστήκε να δοθεί στο πρακτορείο K&B Ttravel με τιμή  425€ κατά άτομο.