Ύστερα από πρωτοβουλία και πρόταση της συντονίστριας εκπαίδευσης Γαλλικής Γλώσσας για το Νότιο Αιγαίο και υπεύθυνης συντονίστριας Παιδαγωγικής Ευθύνης του ΓΕΛ Ιαλυσού  κ. Γαλανοπούλου Αγλαΐας, στις 20 και 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διημερίδα με θέμα: «Ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς στο έργο και τους ρόλους τους:νέες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας» Την Πέμπτη 20 Ιουλίου, 1η ημέρα της διημερίδας οι εργασίες

πραγματοποιήθηκαν στο Κατάλυμα της Γαλλίας  (8:30-14:00), ενώ τη 2η ημέρα τις ίδιες ώρες στο ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ. Την 2η ημέρα στο ΓΕΛ Ιαλυσού εκτός των καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας που παρακολούθησαν και παρουσίασαν εισηγήσεις καθηγητές από το ΓΕΛ Ιαλυσού.

1η Ημέρα: Στο Κατάλυμα της Γαλλίας

2η Ημέρα: Στο Γενικό Λύκειο Ιαλυσού