"Σχολική Ηλεκρονική Εφημερίδα"

Σχολική Χρονιά: 2014-2015

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αφεντούλη Ειρήνη - Πληροφορικής

                                    Κωνσταντοπούλου Μαρία - Φιλόλογος

Ομάδα μαθητών της Β' Λυκείου

Capture