"Το κοχύλι ως στοχείο πολιτισμού"

Σχολική Χρονιά: 2006-2007

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σουλούνιας Γεώργιος- Βιολόγος

                                 Μπελόκας Χρήστος - Οικονομολόγος

Ομάδα μαθητών της Α' & Β' Λυκείου