"Αναζητώντας την λησμονημένη μας φυσιογνωμία"

Σχολική Χρονιά: 2019-2020

Υπεύθυνοι καθηγητές/τριες: Θεολόγος Χρήστος- Οικονομολόγος

                                         Βεργή Καλλιόπη - Φιλόλογος

                                 

Συμμετέχουν 27 μαθητές/τριες