"Η Τέχνη στην Εκπαίδευση-Διαθεματική Προσέγγιση"

Σχολικό Έτος 2018-19

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Θεολόγος Χρήστος

                                    Βεργή Καλλιόπη

Ομάδα 20 μαθητών/-τριων