Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 μπορείτε να προσέρχονται στο σχολείο για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας υποψηφίου οι:

Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

  • Τελειόφοιτοι που δε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
  • Απόφοιτοι με την κατηγορία 10% που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς νέα εξέταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο κωδικός ασφαλείας που θα ορίσει ο υποψήφιος μέσω της εφαρμογής Μηχανογραφικού Σχολικής Μονάδας θα είναι ο ίδιος και για τις δύο εφαρμογές Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.