Α’ τάξη

Η διαδικασία των εγγραφών στην Α’ τάξη έχει αρχίσει. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους. Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Απαραίτητα έγγραφα:

1) Απολυτήριο Γυμνασίου εφόσον δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.
2) Φωτοτυπία του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του/της μαθητή/τριας.
3) Αποδεικτικό της H
λεκτρονικής Δήλωσης προτίμησης ΓΕΛ.
4) Ατομικό δελτίο υγείας-Φύλλο εξέτασης μαθητή
συμπληρωμένο από ιατρό.

*Το έντυπο του δελτίου θα δοθεί από το σχολείο.

5)Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για τη νομιμότητα άσκησης της κηδεμονίας και αποδοχής της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας και ότι ο/η μαθητής/τρια δε φοιτά σε άλλο Λύκειο και δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ.

*Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα δοθεί από το σχολείο.

Κατά την εγγραφή μπορεί βεβαίως να προσκομιστεί και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρείται ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Β’ και Γ’ τάξη
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην 
Β’ τάξη ή Γ’ τάξη, οφείλουν και αυτοί να προσέλθουν στο σχολείο για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους.

Απαραίτητα έγγραφα:

1) Αποδεικτικό της Ηλεκτρονικής Δήλωσης προτίμησης ΓΕΛ.

2) Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του/της μαθητή/τριας.
3)Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για τη νομιμότητα άσκησης της κηδεμονίας και αποδοχής της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας και ότι ο/η μαθητής/τρια δε φοιτά σε άλλο Λυκειο και δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο είτε δεν έχουν ήδη προσκομίσει, είτε έχει μεταβληθεί.

Ώρες εξυπηρέτησης για τις εγγραφές: καθημερινά 08:30-12:30 μέχρι τις 29/6/2018, περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22410-93089 και στο 22410-91699.

    Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών μηχανογραφικών δελτίων είναι από 22 Ιουνίου 2018 έως 16 Ιουλίου 2018. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στο Λύκειο  το συντομότερο δυνατό για να δημιουργήσουν  τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας  για την υποβολή. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό - θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση). - στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση). - μέσα στην προθεσμία δηλαδή, μέχρι τη

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

 

 

Για την υποστήριξη της υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων το σχολείο θα είναι ανοικτό τη Δευτέρα 9/7/2018 και 16/7/2018 και ώρες 8:00-2:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2241093089 και 2241091699.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της περιφέρειάς σας ότι οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.
Όσον αφορά τους υποψηφίους από τα νησιά, για διευκόλυνσή τους να προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία τους στις παρακάτω επιτροπές:
- Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας →                                  στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
                                                                                     Ανατολικής Αττικής ή στη
                                                                                     Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας
- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου και Χίου →                    στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά


- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, Σάμου→              στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

- Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων →                               στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας
                                                                                      ή στη Δ/νση Β/θμιας
                                                                                      Εκπ/σης Ανατ. Αττικής.
Οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α', Β', Γ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, και Πειραιά παρακαλούνται να σας γνωστοποιήσουν τους αθλητικούς χώρους που θα γίνουν οι δοκιμασίες.

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΤΕΦΑΑ-2018 Α' ΑΘΗΝΑΣ.pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΑΘΗΝΑΣ[ ]135 kB

     Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520774, 2131520327, 2131520169.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-19 θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ από τις 14 Μαΐου 2018 έως 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

______________________________________________________________________

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης
Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

 

     Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

         Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

    Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2018-19 ορίζουμε το διάστημα από την

Τρίτη 19-6-2018 μέχρι και την Παρασκευή 29-6-2018.

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

22-6-2018

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00 π.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ

23-6-2018

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

08.30 π.μ.

15:30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

25-6-2018

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

 

26-6-2018

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

27-6-2018

ΓΑΛΛΙΚΑ

08.30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

 

28-6-2018

ΙΤΑΛΙΚΑ

08.30 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

29-6-2018

ΑΡΜΟΝΙΑ

08.30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

30-6-2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

08.30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :
μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.,
μέχρι τις 15:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 15.30 μ.μ.
μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-6-2018

- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

11-6-2018

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

13-6-2018

- ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΦΥΣΙΚΗ

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15-6-2018

- ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- ΧΗΜΕΙΑ

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ

19-6-2018

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.