ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

    Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2018, έχει ορισθεί το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και τονίζεται ότι δε γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση-Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

 

B.jpg

Ιαλυσός 6/12/17

αριθ.πρωτ.800

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τoν σχολικό περίπατο του ΓΕΛ Ιαλυσού στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου.

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση σχολικού περιπάτου στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου

Συγκεκριμένα:

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις  18 Δεκεμβρίου 2017 από τις 8.30 πμ έως 3.00 μμ. Η προσφορά της εκδρομής θα περιλαμβάνει:

·         Μεταφορά με κλιματιζόμενα τουριστικά λεωφορεία

·         Ασφάλεια ευθύνης διοργανωτή (αστικής / επαγγελματικής ευθύνης).

·         Πρόσθετη ασφάλιση για ατύχημα ή ασθένεια εκδρομέων.

·         Φ.Π.Α.

·         Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών θα είναι  150-190 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.

 Συνοπτικό Πρόγραμμα Εκδρομής

ΔΕΥΤΕΡΑ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

·         8.30 π.μ. Αναχώρηση από το Γενικό Λύκειο Ιαλυσού με λεωφορεία. Άφιξη στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου. Περιήγηση σε δημόσιους χώρους του χωριού.

·         3.00 μμ Επιστροφή στο Γενικό Λύκειο Ιαλυσού.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

·         Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

·         Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. εκλογές, κ.ά.)

·         Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, κ.λπ.).

·         Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη  δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επί πλέον, στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η ηλεκτρονική μορφή τους, ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε  κλειστούς φακέλους ή σε ηλεκτρονική μορφή, με την επωνυμία του πρακτορείου μέχρι την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Ιαλυσού.

                                                                                                      Ο Διευθυντής

                                                                                                     

                                                                                              Θεολόγος Χρήστος

                                                                                                                                                                                                                              

_Πρόγραμμα.png