Αίθριο
Γραφείο Δ/νσης
Γραφείο Δ/νσης
Προαύλιος χώρος συγκέντρωσης
Αίθουσα Διδασκαλίας
Γραφείο Καθηγητών
Βιβλιοθήκη
Αίθριο
Χώρος στάθμευσης

Το Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου μας συμπεριλαμβανομένων των ωρών Διδασκαλίας και των Διαλειμμάτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Ώρα Διδασκαλίας - Διάλειμμα

Διάρκεια

1η ΩΡΑ

8:10?8:55

1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

8:55 - 9:00

2η ΩΡΑ

9:00 - 9:45

2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

9:45 - 9:55

3η ΩΡΑ

9:55 - 10:40

3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:40 - 10:50

4η ΩΡΑ

10:50 - 11:35

4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:35? 11:45

5η ΩΡΑ

11:45 - 12:25

5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:25 - 12:30

6η ΩΡΑ

12:30 - 13:10

6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:10- 13:15

7η ΩΡΑ

13:15? 13:50