Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Σχολική Χρονιά: 2021-2022

Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιωτίδης Παναγιώτης- Χημικός

                                                                  

Συμμετέχουν 20 μαθητές