Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα " Γνωρίζω το ΤΕΦΑΑ και τις διαδικασίες εισαγωγής"

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συννημένο έγγραφο