Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:
Α΄ εξάμηνο «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»
Α΄ εξάμηνο «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και
Γ΄ εξάμηνο «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»

Προς ενημέρωση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων που συμπληρώνουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο:
Για την εγγραφή στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απαιτείται η κατοχή Διπλώματος αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.