Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι μαθητές μπορούν να τις παραλάμβάνουν από το σχολείο κάθε Πέμπτη (ημέρα θερινής λειτουργίας του σχολείου) από τις 09:00 π.μ. έως 11.00 π.μ.