ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2021-2022

1η Επιμορφωτική συνάντηση

EscapeRoom: παιχνίδια απόδρασης στο σχολείο

6 Απριλίου 2022

Διάρκεια: 3 ώρες

Webex: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/santwno

Σε αυτή την επιμορφωτική συνάντηση, θα γνωρίσουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα παιχνίδια και συγκεκριμένα τα EscapeRoom στη διδασκαλία, ανεξάρτητα από το διδακτικό αντικείμενο. Θα προσπαθήσουμε να αποδράσουμε από ένα ψηφιακό δωμάτιο, λύνοντας γρίφους που αξιοποιούν ένα εύρος γνώσεων. Στη συνέχεια, θα γνωρίσουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι με τη χρήση ποικίλων ψηφιακών μέσων και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη, εντός του σχολείου!

  

Θα καταφέρετε να αποδράσετε;

Θεματικές που συμπεριλαμβάνονται:

  • Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στη διδασκαλία
  • Διερευνητική και μαθητοκεντρική διδασκαλία: αντεστραμμένη τάξη
  • Παιχνιδοποίηση της εκπαίδευσης (Gamification)
  •  Διαθεματική προσέγγιση: εμπλοκή διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων