Πρόγραμμα ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Δ/ντή και του Συλλόγου Διδασκοντων όρίζεται η 15η κάθε τρέχοντος μήνα ως η καθιερωμένη ημερομηνία ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων κατά την οποία δύναται να προσέρχονται τις 2 τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος    (12:30-14:00) για ενημέρωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Σημείωνεται πως αν αυτή η ημέρα συμπίπτει με ημέρα αργίας θα μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.