"Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Ατομικής και Οργανωσιακής Μάθησης"

Σχολικό Έτος 2017-18

Υπεύθυνοι καθηγητές: Τζιούφας Νικόλαος

                                 Σαλιάρης Δημήτριος

Ομάδα 18 μαθητών/τριων