Σχετικά με το eTwinning έργο μας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα εργασίας στο έργο μας, είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε - μαθητές και καθηγητές - να ενημερώσουμε το προφίλ μας και να αλληλεπιδράσουμε στο φόρουμ του MyTwinSpaces. Παρουσιάσαμε επίσης τα σχολεία μας και κάποιες γενικές πληροφορίες για την περιοχή που ζούμε, τόσο οι δικοί μας μαθητές όσο και οι μαθητές από το σχολείο της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη ρομποτική, οι μαθητές αναζήτησαν ποια είναι η ιστορία δημιουργίας των ρομπότ και των αυτοματοποιημένων μηχανών γενικότερα. Το πρώτο μας εύρημα προέρχεται από την Ελληνική Μυθολογία. Πρόκειται για τον Τάλω, ένα ρομπότ που κατασκευάστηκε στην Αρχαία Κρήτη. Ψάχνοντας περισσότερες πληροφορίες καταλήξαμε στα αυτοματοποιημένες μηχανές του Ήρωνα και γενικότερα διερευνήσαμε  την αυτοματοποίηση στην αρχαιότητα Προσπαθήσαμε να ορίσουμε τι είναι ένα ρομπότ, παραθέσαμε τους τρεις νόμους του Asimov και τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασία διερεύνησης του νόηματος και της εφαρμογής τους. Επίσης, μέσω του χώρου MyTwinSpaces κατασκευάσαμε την πρώτη σελίδα που μπορεί να κοινοποιηθεί δημόσια, ως ιστοσελίδα, και να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί η εργασία μας. Επιπλέον οι μαθητές μας έκαναν δύο κατασκευές και προγραμμάτισαν μέσω του Scratch τη λειτουργία τους. Η πρώτη κατασκευή είναι ένας μεταφορέας αντικειμένου και η δεύτερη είναι ένα ρολόι. Παραθέτουμε τα αντίστοιχα βίντεο:

1η κατασκευή

2η κατασκευή