Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τη βία χωρίς βία-Εποπτεία ΙΙΙ (Mentoring).

Σχολική Χρονιά: 2019-2020

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Τσέκου Βασιλική-Θεολόγος

                                     Κιούση Δήμητρα- Φιλόλογος

                                    Κλωνάρη Νίκη - Οικονομολόγος

Συμμετέχουν 35 μαθητές/τριες