Ψηφιακή Αφήγηση-Digital StoryTelling

Σχολική Χρονιά: 2014-2015

Υπεύθυνοι καθηγητές: Αφεντούλη Ειρήνη - Πληροφορικής

                                Κωνσταντοπούλου Μαρία - Φιλόλογος