Η Διατροφή στο νησί της Ρόδου, παραδοσιακές συνταγές και ξενικές επιρροές"

Σχολική Χρονιά: 2012-2013

Υπεύθυνοι καθηγητές: Αφεντούλη Ειρήνη - Πληροφορικής

                                Σαλιάρης Δημήτρης - Φιλόλογος

 

Ομάδα 17 μαθητών της  Β' Λυκείου