Σύνταξη και ψηφιακή επιμέλεια σχολικού περιοδικού

Σχολική Χρονιά: 2019-2020

Υπεύθυνοι καθηγητές: Αφεντούλη Ειρήνη - Πληροφορικής

                                Κιούση Δήμητρα - Φιλόλογος

                                Μπαντελά Αικατερίνη- Φιλόλογος

Συμμετέχουν 30 μαθητές/τριες