Το φαγητό ως διατροφικό σημαίνον και ως κοινωνικό σημαινόμενο

Σχολική Χρονιά: 2020-2021

Υπεύθυνοι καθηγητές/τριες: Βροντάκη Αναστασία - Φιλόλογος

                                          Λεντή Ιωάννα- Φιλόλογος

                                          

Συμμετέχουν 30 μαθητές/τριες