"Για ένα αειφόρο σχολείο-Αναδιαμορφώνοντας το δυτικό μας αίθριο"

Σχολικό Έτος 2018-19

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός : Σαλιάρης Δημήτριος

Ομάδα 15 μαθητών/-τριων