ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΤΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


1. Αίτηση εγγραφής/ ανανέωσης εγγραφής
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μόνο για την Α’ Λυκείου – επιστρέφεται συμπληρωμένο
από γιατρό – ισχύει για 3 χρόνια)
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για την κηδεμονία και ενημέρωση από το σχολείο και
από δύο κηδεμόνες
4. Έντυπο συναίνεσης για την ανάρτηση φωτογραφιών και άλλου ψηφιακού υλικού στο
διαδίκτυο (στο σχολείο)
5. Αν επιθυμείτε αλλαγή της Ομάδας Προσανατολισμού (για τη Β΄ και Γ΄Λυκείου)
συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση
6. Έντυπο δήλωσης 2 ου κηδεμόνα (ότι εγκρίνει την εγγραφή.
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ
1. Φωτοτυπία ταυτότητας (μόνο για την Α’ Λυκείου ή αν έχει αλλάξει). Οι αλλοδαποί
μαθητές/ριες προσκομίζουν επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού γέννησης.
2. Μία φωτογραφία (εάν ο μαθητής/ρια μετακινείται με λεωφορείο)
Αν κατεβάσετε τα έντυπα από τον ιστότοπο του σχολείου, μπορείτε να τα συμπληρώσετε
ηλεκτρονικά αλλά η υπογραφή τους θα πρέπει να γίνει στο σχολείο ή σε ΚΕΠ.
Καλό θα είναι ο καθένας να έχει το δικό του στυλό.

Ο Διευθυντής
Θεολόγος Χρήστος