Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση του σχολείου.