Σχολική εργασία 1 στο μάθημα 2

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Εργασία "πρώτη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....