Η εκπαίδευση μαθητών για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

Σχολική Χρονιά: 2021-2022

Υπεύθυνοι καθηγητές: Δοξάκης Δημήτριος-Φυσικής Αγωγής

                                  Γούλας Κων/νος- Φυσικός

                                

Συμμετέχουν 20 μαθητές/τριες